Att driva e-handel

E-handel är inte endast bra produkter eller tjänster

Ska du lyckas med att driva e-handel är det inte tillräckligt att du har bra produkter eller tjänster. Något som ofta förbises är vikten av att även ha en väl fungerande administration och pålitliga system. Alltför ofta ser man e-handelsprojekt, med en i grunden fantastisk produkt, som går i stöpet på grund av till exempel ineffektiv fakturahantering, undermåliga e-handelssystem eller IT-system som inte fungerar när de behövs som mest.

Hantering av fakturor och kundfordringar

Att ett e-handelsföretag inte har full kontroll på den ekonomiska administrationen är kanske den vanligaste anledningen till att denna typ av företag drabbas av ekonomiska problem. Det räcker inte att endast sälja till en kund, avgörande är att kunden även betalar den faktura som hen får efter att ha köpt en produkt eller tjänst. Fakturan ska dessutom betalas i tid , annars får företaget förr eller senare problem med likviditeten.

Den bästa lösningen för att få ordning på fakturahanteringen är att anlita ett externt företag, som t ex Intrum, som är specialiserat på bland annat ekonomisk administration. När e-handelsföretaget ställer ut en faktura hanteras denna av Intrum som ser till att kunden snabbt får påminnelser vid utebliven betalning och därefter även driver ärendet vidare till inkasso. Pengaflödet blir betydligt mer pålitligt och smidigt när man använder sig av denna typ av lösningar.

Ett bra e-handelssystem

Ett väl beprövat och användarvänligt e-handelssystem är grunden för all e-handel. Alltför ofta väljer e-handlare komplexa och egenutvecklade system som kräver ständig vidareutveckling och omfattande arbetsinsatser från olika IT-konsulter med hög timpeng. Det finns idag inte någon anledning att använda sig av egenutvecklade system när det finns ett stort antal ypperliga och lättanvända e-handelssystem som till exempel Shopify, WooCommerce eller Prestashop. Dessa system fungerar dessutom väl för såväl den mindre e-handlaren som det stora e-handelsföretaget.

Ett stabilt webbhotell

Den sista detaljen som inte får försummas är webbhotellet. Detta är hjärtat i verksamheten som ser till att e-handelslösningen i övrigt fungerar. Det har inte någon betydelse vilket e-handelssystem man använder sig av om det inte finns ett väl fungerade webbhotell. Det är därför viktigt att vara noggrann och utvärdera de olika alternativ som finns vid valet av webbhotell. Förutom att webbhotellet ska vara driftsäkert är det även vitalt att det har ett bra system för säkerhetskopiering och en professionell support.

Du kanske också gillar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *